Bemesting en organisch stof

01 mrt Bemesting en organisch stof

Bemesting kunnen we op verschillende manieren uitvoeren;

 

Drijfmest:
Hier voor hebben wij verschillende mogelijkheden. Met onze schuitemaker robusta 130 S steering en de robusta 160, deze zijn voorzien van een schuifas, zodat trekker en tank niet in hetzelfde spoor rijden en de bodemstructuur zo min mogelijk wordt beschadigd. Dit om uw gewassen zo zorgvuldig mogelijk te behandelen.

 

Tevens zijn wij in bezit van een 36m3 transporttank. Heeft u uw percelen verder van uw bedrijf liggen? Dan kunnen wij de mest hiermee naar een mestcontainer rijden, zodat de tank op het land sneller kan doorwerken en het voor u voordeliger word.

 

Vaste mest en compost:
Met de mestverspreider die we hebben, bent u er zeker van dat alle vormen van vaste mest en compost op een correcte manier verspreid worden.

 

Vloeibare kunstmest:
Hier voor gebruiken wij de NTS met zwavel.

NTS is een nieuwe vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert. Dit betekent een beter stikstofbenutting, minder kans op stikstofverliezen en de juiste dosering zwavel voor optimale groei.
NTS is een vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert. Met NTS wordt dus een werkgang uitgespaard, een aparte zwavelgift is niet meer nodig. De combinatie van stikstof en zwavel in vloeibare vorm richt zich op de vegetatieve groeiprocessen van de plant. De uitgebalanceerde verhouding zorgt ervoor dat de mineralen gereguleerd beschikbaar komen. Hierdoor zullen de gewassen zich optimaal ontwikkelen.

 

Dit wordt door ons met onze landbouw spuit van 27 meter breed toegediend waardoor het mogelijk om zeer nauwkeurig te werken en de door u gewenste hoeveelheid exact toe te dienen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.